Vyhodnotenie projektu Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou

1.8.2019

Interreg Poľsko-Slovensko

Mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0154 „Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou / Podróże między historią a współczesnością“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020.

PartneriDO Fénix Snina

V tomto mikroprojekte spolupracovali traja partneri – hlavný partner Gmina Besko z Poľska a dvaja partneri zo Slovenska – DO Fénix Snina a KVH Hodošík zo Stakčína.

Naše aktivity sme pripravovali od 1.7.2018 a začali sme ich realizovať účasťou na úvodnej konferencii, ktorú zorganizoval náš hlavný partner - Gmina Besko (28.9.2018) v úlohe Cezhraničná intergračná aktivita venovaná historickému dedičstvu. Tam sme navštívili miesta, kde sa neskôr organizovali spoločné podujatia – Mymoň, Pulawy, Besko.

Rozvoj cestovného ruchu pre deti a mládež

Počas jarných prázdnin v Prešovskom kraji sme zorganizovali pobytové podujatie v Poľsku - „Pobyt detí v Poľsku - Prvý tábor pre deti a mládež“, ktoré trvalo od 18.2. do 22.2.2019.

Pobyt detí v Poľsku

Cestu tam a späť sme absolvovali autobusom, ktorý bol financovaný zo zdrojov projektu. Ubytovanie a stravovanie sme mali zabezpečené v Ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym (v Relaxačno-rekreačnom centre) CARITAS v neďalekých Zboiskách.

Boli sme tu ubytovaní 4 noci a stravovali sme sa 5 dní. Ubytovanie a celodenná strava boli zabezpečené na dobrej úrovni a všetci účastníci boli spokojní. Odtiaľ sme denne absolvovali fakultatívne výlety do okolia autobusom. Počas troch dní naši fénixáci absolvovali výuku lyžovania v jedinom lyžiarskom centre „Kičera Ski“ v Pulawach, kde nám aj poskytli zapožičanie lyžiarskej výstroje.

Tohto pobytového podujatia sa zúčastnilo 50 osôb - deti a mládež so záujmom o rozvoj cestovného ruchu v našom regióne. Výber účastníkov bol realizovaný formou prihlášok, do úvahy sme brali ich účasť v aktívnom prístupe na rozvoji regiónu (účasť na remeselných workshopoch, dobrovoľnícka činnosť v predchádzajúcich projektoch, iniciatívna činnosť v rozvoji kultúrnych, prírodných, historických tradícií).

Pre účastníkov pobytového podujatia bol pripravený bohatý program, prostredníctvom ktorého účastníci pobytového podujatia obohatili svoje poznatky a spoznali široké okolie Beska.

Absolvovali sme návštevu múzeí a rôznych atrakcií – v Besku, Sanok (skanzen, zámok, historické centrum so Švejkom), Lesko (historické centrum), Caritas Myczkowce (miniatúry drevených kostolíkov, minizoo, edukačné centrum), Uherce Mineralne (Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła), Solinská priehrada (prehliadka), Rymanow Zdroj (kúpele), Bóbrka (naftárske múzeum) a ďalšie zaujímavosti. Jeden večer bol venovaný spoločnému stretnutiu rovesníkov v Základnej škole v Besku, kde poľská mládež zorganizovala spoločnú diskotéku, kde si mohli vymeniť skúsenosti a porovnať rozdiely na oboch stranách hraníc z pohľadu mladých. Taktiež si mali možnosť vymeniť poznatky a skúsenosti prítomní pedagógovia - účastníci akcie.

Druhou aktivitou bol „Pobyt detí na Slovensku - Druhý tábor pre deti a mládež“ v dňoch 14.5.– 18.5.2019. Cieľom tohto podujatia bolo zrealizovať spoločné aktivity pre poľské a slovenské deti a mládež.

Pobyt detí na Slovensku

Tohto pobytu sa zúčastnili deti a mládež z Poľska a zo Slovenska z okolia Sniny. Ubytovaní boli v Detskom rekreačnom zariadení Vihorlat na Sninských Rybníkoch, kde mali zabezpečenú aj celodennú stravu. Okolie Sniny poznávali nielen prepravou autobusom, ale aj na bicykli. Cykloturistika bola zameraná na návštevu ekomúzea „Podoby ohňa“ v Zemplínskych Hámroch.

Pestrý program im priblížil historické, kultúrne a prírodné zaujímavosti. Taktiež ich si vychutnali jazdu na bicykli po nedávno vyznačených sninských úzkokoľajkách v pohorí Vihorlatu. V rámci pobytu si účastníci mohli vyskúšať pripraviť tradičné jednoduché jedlo na ohni. Navštívili sme múzeá a ďalšie inštitúcie – Humenné (kaštieľ, skanzen, pešia zóna, socha Švejka), Kamenica nad Cirochou (letisko, chránená 300-ročná lipa veľkolistá), Snina (kaštieľ, socha Herkula, kostol, park, pešia zóna, AJC Snina – minizoo), Rekreačného areálu Sninské Rybníky (Biokúpalisko, camp.), Topoľa (drevený kostolík, vojenský cintorín z 1.svet.vojny, židovský cintorín), Ulič (miniatúry drevených kostolíkov), Dara (ukážka flyšu), Starina (vyhliadka) a ďalšie atrakcie sninského regiónu.

Žltými šiltovkami a tričkami s potlačou sme upútali nejeden pohľad. Návštevou kultúrneho podujatia v Stakčíne „Ľude pud Nastasom“, ktoré bolo zavŕšením pobytového podujatia poľských detí na Slovensku, si účastníci mohli vyskúšať niektoré tradičné remeslá nášho regiónu, ktoré predvádzali deti a mládež z DO Fénix Snina. Spoločnou prácou utužovali aj novovzniknuté medzinárodné priateľstvá. Zároveň sme sa stretli aj s partnerom projektu KVH Hodošík, ktorý nám predviedol ukážky vojenských odevov a rekvizít z bojov 1. a 2. svetovej vojny.

Ďalšou aktivitou v rámci úlohy „Na bicykli po poľsko-slovenskom pohraničí“, ktorú organizoval hlavný partner Gmina Besko boli rodinné „Cyklomanévre“ t. j. cykloputovanie v inovatívnej experimentálnej forme.

Cyklomanévre Mymoň

Slovenská skupina (v dňoch 24.5.-26.5.2019) vyštartovala spolu s poľskými rodinnými skupinami z obce Puławy Górne po cyklotrasách na území Ambiciózneho turistického ruchu. Cieľom bolo presunúť sa na bicykli do Beska do 16:00, po najdlhšej a najzaujímavejšej trase. Účastníci získali ďalšie body za veľkosť tímu, najnižší vek a najväčší počet členov rodiny v tíme. Zvíťazil medzinárodný, 16-členný, poľsko-slovenský tím.

V nedeľu, 26.mája 2019 sa v tej istej obci Mymoň uskutočnila aj „Rekonštrukcia bojov z 1. svetovej vojny“ pri prielome Wislok. Okrem našich cyklistov sme zorganizovali aj mimo projektu účasť ďalších záujemcov o rekonštrukciu bitky. Zabezpečili sme autobus, ktorý priviezol 50 detí, mládeže i dospelých, ktorí tiež dostali šiltovky a buttony na propagáciu projektu.

Rekonštrukcia bitky pri Mymoni v Ponľsku

Na záver hlavný partner zorganizoval záverečnú konferenciu (7. júna 2019), na ktorej sme zhrnuli a vyhodnotili činnosť jednotlivých partnerov počas trvania projektu, ktorý nám všetkým pomohol zvyšovať v pohraničných regiónoch povedomie o cestovnom ruchu a rozvinul partnerskú poľsko-slovenskú spoluprácu.

Všetci sme sa zhodli, že to bol len začiatok našej spolupráce, pretože sme nadviazali cenné kontakty s ľuďmi, ktorým tak, ako aj nám, záleží na rozvoji regiónu. Na tejto konferencii sme uvažovali nad ďalšou spoluprácou, s cieľom stimulovať rozvoj cestovného ruchu.

Spracoval koordinátor projektu za DO Fénix Snina – Jozef Talarovič

Objavte Ladomirov