Vihorlatské úzkokoľajky

2015

Ďalšie štyri technicky zaujímavé objekty z historickej lesnej úzkokoľajky Snina–Vihorlat a Stakčín–Strihovce budú obnovené.

Na sninskej úzkokoľajke v lokalite pri Umartom sa budú opravovať tri objekty – vyčistí sa umelý vodný kanál tzv. Kopaný potok, úvrať Konské bude označená dubovými kolmi a opravený bude aj jeden z pôvodných priepustov úzkokoľajky.

Aktivity budú realizovať dobrovoľníci aj v spolupráci so správcom územia, ktorým je Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Dobrovoľníci tiež zlikvidujú dve čierne skládky, ktoré sa nachádzajú popri cyklotrase Po sninskej úzkokoľajke, jedna v katastri Sniny, druhá v katastri Zemplínskych Hámrov.

Obec Stakčín bude opravovať v poradí už piaty most, ktorý umožní bezpečne prejsť cyklotrasou Po stakčínskej úzkokoľajke.

Obec Zemplínske Hámre sa do projektu zapojí zhotovením makety trás oboch úzkokoľajok, ktorú zrealizuje opravou starej nefunkčnej reliéfnej mapy územia CHKO Vihorlat.

Všetky obnovené objekty budú spropagované tlačenou mapou, na ktorú okrem Karpatskej nadácie prispeje aj Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát so sídlom v Stakčíne.

Projekt predkladala detská organizácia FÉNIX, o. z., Územná organizácia Snina, jej partnermi sú obce Stakčín a Zemplínske Hámre, Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát a tiež Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., ktorých spolufinancovanie predstavuje celkom 5 459 EUR. Grant vo výške 2500 EUR poskytne spoločnosť U. S. Steel Košice prostredníctvom Karpatskej nadácie.