Turistika bez hraníc

2016

PL-SK
EU Fond regionálneho rozvoja

Projekt č. WTSL.02.01.00-18-005/08

Názov: Turistika bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu na základe trvalo udržateľného rozvoja životného prostredia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

Partneri:

ProCarpathia

vedúci partnerZdruženie pre rozvoj a propagáciu podkarpatskej oblasti „Pro Carpathia“ /Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“/ - Rzeszów

rrasvidnik

Partner 1Regionálna rozvojová agentúra Svidník

FundacjaBieszczadzka

Partner 2Nadácia Bieščadská /Fudacja Bieszczadzka/ - Ustrzyki Dolne

EuroregionKarpacki

Partner 3Združenie Karpatský euroregión Poľsko /Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska/- Rzeszów

fenix-logo

Partner 4Detská organizácia Fénix Snina

Hlavný cieľ projektu: Zväčšiť možnosti využitia turistickej atraktivity poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti  prostredníctvom špecifických cieľov

  • zlepšiť kvalitu turistických služieb /vytvoriť systém certifikácie turistických služieb, školenia pre ľudí v turistickom odvetví/
  • propagáciou prírodných a kultúrnych hodnôt prihraničnej oblasti
  • zlepšiť tok informácií o turistických ponukách, kultúrnych a turistických podujatiach
  • vytvoriť poľsko–slovenskú turistickú ponuku

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013