Video: 2. školenie o hrozbách pri nakladaní s nevybuchnutou muníciou

22.3.2024

2. školenie:

Školenie pre učiteľov o hrozbách spôsobených nevybuchnutou muníciou a výbušninami

Školenie bolo realizované v rámci projektu “Bezpečnostné vzdelávanie o postupoch pri nakladaní s aktívnymi bombami a inými vojenskými výbušnými materiálmi” spolufinancovaného vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov v rámci medzinárodného Vyšehradského fondu.

Objavte Ladomirov