Studytour

3.6.2019

Študijná návšteva pre novinárov, bloggerov, pracovníkov turistických informačných centier, členov projektového tímu sa realizovala v dňoch 20.-22.5.2019.

Ubytovanie bolo vysúťažené na Sninských Rybníkoch v zariadení Vihorlat resort. Toto zariadenie zabezpečilo aj stravovanie počas celého podujatia.

Astronomické observatórium

Prvý deň, po príchode účastníkov a registrácii nasledovala Prezentácia projektu „Prírodná turistika bez hraníc“ pod vedením Malgorzaty Pociask a Jozefa Talaroviča. Po krátkej prehliadke rekreačného areálu Sninské Rybníky - Biokúpalisko, camp pod vedením Ing. Zuzany Burdovej nasledoval obed (v priestoroch Vihorlat resort).

Po obede začala poznávacia exkurzia autobusom po okolí Sniny pod vedením Ing. Zuzany Burdovej. Účastníci najprv navštívili letisko v Kamenici nad Cirochou a tiež v tejto obci chránenú 300-ročnú lipu veľkolistú. Potom to bola návšteva ekomúzea Podoby ohňa – Zemplínske Hámre a Hámorský náučný chodník. Pamiatky tu boli zamerané na históriu železiarstva.

Po večeri (Vihorlat resort) sa účastníci presunuli autobusom na Kolonické sedlo, kde navštívili v katastri obce Ladomírov Astronomické observatórium. Tu absolvovali prehliadku a film v planetáriu. Po zotmení nasledovalo pozorovanie hviezd teleskopom a po skončení bol presun autobusom na Sninské Rybníky (Vihorlat resort)

Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła v Uhercach Mineralnych

Druhý deň (utorok) po raňajkách nasledovala poznávacia exkurzia autobusom po poľskom pohraničí pod vedením Ing. Zuzany Burdovej. Najprv to bola návšteva mesta Sanok a jeho zaujímavostí (skanzen, zámok, historické centrum, Švejk), potom Lesko (historické centrum) a Caritas Myczkowce (miniatúry kostolíkov, biblická záhrada,…). Taktiež tam bol zabezpečený obed.

Ďalšou zastávkou bola Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła v Uhercach Mineralnych, kde si účastníci vyskúšali svoje zručnosti v písaní kaligrafiou, točiť hlinu na hrnčiarskom kruhu, aj upiecť pagáč. Odtiaľ smerovala cesta na prehliadku Solinskej priehrady a do Cisny a Majdanu k stanici Bieszczadzkej Kolejky Leśnej. Cez Wolu Michowu, Radoszyce sa skupina vrátila späť do miesta ubytovania (Vihorlat resort).

Po večeri nasledovala prezentácie o flóre a faune PL-SK pohraničia - Ing. Miroslav Buraľ, ktorá potom prešla do voľnej diskusie - Ing. Zuzana Burdová, Malgorzata Pociask.

Starina – vyhliadka

Tretí deň (streda) po raňajkách sme zrealizovali autobusom poznávaciu exkurziu po okolí Sniny po trase: Topoľa (drevený kostolík, vojenský cintorín z 1. svet. vojny, židovský cintorín) - Ulič (brána do Polonín, miniatúry kostolíkov, starý park, vojenský cintorín z 1.svet.vojny) – Dara (ukážka flyšu) - Starina (vyhliadka).

Skupinu sprevádzala so svojím odborným výkladom Ing. Zuzana Burdová.

Po návrate nasledoval obed (Vihorlat resort) a účastníci dostali tiež suchý balíček na cestu. Po odubytovaní sa nasledoval presun vlastnými autami do Sniny, kde si prezreli ešte kostol, historický park, pešiu zónu a nakoniec sninský kaštieľ so sochou Herkula. Tam sa uskutočnilo aj prijatie účastníkov Studytour primátorkou Sniny Ing. Danielou Galandovou, počas ktorého padlo viacero návrhov na vylepšenie cezhraničnej spolupráce. Nasledovalo ešte vyhodnotenie podujatia (Ing. Zuzana Burdová, Malgorzata Pociask, Mgr. Jozef Talarovič) a odchod účastníkov Studytour domov.

Mgr. Jozef Talarovič

Fotoreport

Studytour

Interreg Poľsko-Slovensko

Projekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0109 „Prírodná turistika bez hraníc“ sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 vďaka poskytnutej finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina.

Objavte Ladomirov