Školenie pre učiteľov o hrozbách spôsobených nevybuchnutou muníciou a výbušninami

13.3.2024

Aktivita je realizovaná cez medzinárodný projekt z Višegradského fondu “Bezpečnostné vzdelávanie o postupoch pri nakladaní s aktívnymi bombami a inými vojenskými výbušnými materiálmi” a sú zapojené Česko, Poľsko, Ukrajina a Slovensko.

Projekt zahŕňa rôzne analýzy prevencie pred nevybuchnutou muníciou a výbušninami na úrovni štátnych inštitúcií, ale aj na úrovni učebných osnov ZŠ a stredných škôl.

Výsledky Projektu budú zverejnené na web stránke DO FÉNIX Snina, ale aj elektronicky odoslané zapojeným organizáciám.

Ciele školenia – workshopu:

1. Diskusia o hrozbách, ktoré predstavuje nevybuchnutá munícia a výbušniny (definovanie výbušnín, predstavenie typov výbušnín, s ktorými sa možno stretnúť
pri každodenných činnostiach a výletoch)

2. Diskusia a predstavenie bezpečného správania a postupov v prípade nájdenia živej bomby, alebo výbušných materiálov.

3. Prezentácia organizácie systému zneškodňovania bômb na Slovensku. 

Cieľová skupina:

Učitelia so záujmom o rozšírenie vedomostí o nevybuchnutej munícii a výbušninách, ktorí žijú, pracujú alebo navštevujú karpatský región – 15 osôb

Termín školenia:

15.03.2024 (piatok) a 22.03.2024 (piatok)

Čas: 15:00 – 20:00

Trvanie: 2 školenia po 5 hodín x 15 osôb budú prebiehať online.

Školiteľ: Jozef Burda, pyrotechnik

Prihlásenie:

Podľa poradia na uvedenom odkaze Zoom:

15.03.2024 (15.00-20.00)

https://zoom.us/j/91776257871?pwd=MFpxTFhkeHpZbDk1cEJpMGt0K3kydz09

22.03.2024 (15.00-20.00)

https://zoom.us/j/99401620921?pwd=M2VNK08vMmpzcGpWZmhuYmtqMXlldz09

Videozáznamy z workshopov budú dostupné na webovej stránke pre budúce použitie.

Témy školenia:

1. školenie (5 hod)

1. Definovanie výbušných a nebezpečných predmetov vojenského pôvodu (malá munícia, delostrelecké granáty, ručné a mínometné granáty, rakety, pozemné míny: protitankové a protipechotné, torpéda, námorné míny, bomby).

2. Zdroje ohrozenia výbušninami a nebezpečnými predmetmi vojenského pôvodu (pozostatky vojenských operácií, pozostatky vojenských výcvikových aktivít, nezodpovedné ľudské aktivity: zhromažďovanie a skladovanie nevybuchnutej munície a nevybuchnutej munície, aktivity zločineckých skupín).

3. Každodenné situácie, pri ktorých môžeme prísť do kontaktu s výbušnými a nebezpečnými predmetmi (výlety do lesa, opaľovanie, hubárčenie, stavebné zemné práce, terénne práce v poľnohospodárstve, suchozemská turistika a potápanie, hľadanie pokladov a pod.).

2. školenie (5 hod)

1. Diskusia o pravidlách bezpečného správania v prípade nálezu výbušniny alebo nebezpečného predmetu vojenského pôvodu.

2. Diskusia o pravidlách nahlasovania informácií útvarom štátu o náleze výbušniny alebo nebezpečnej veci vojenského pôvodu.

3. Prezentácia organizácie systému odstraňovania výbušnín a nebezpečných predmetov vojenského pôvodu v danej krajine.

Objavte Ladomirov