Prírodná turistika a objavovanie histórie

16.6.2019

Na Hámorskom náučnom chodníku

Dňa 20. mája 2019 navštívili účastníci študijnej návštevy po poľsko–slovenskom pohraničí - projektu Prírodná turistika bez hraníc - aj Hámorský náučný chodník v obci Zemplínske Hámre.

Kvôli ťažbe rudy bola na úpätí Vihorlatských vrchov v 19. storočí založená osada Josefsthal, dnešné Zemplínske Hámre. Postupne tu bolo vybudovaných niekoľko hámrov, drevouhoľná vysoká pec a železiarne, ktoré už koncom 19. storočia patrili k najdôležitejším producentom železnej rudy na Zemplíne.

V lesoch ponad Zemplínske Hámre viedla ešte v 20. storočí úzkokoľajná železnica, jedna z desiatich vybudovaných vo Vihorlatských vrchoch na zvážanie dreva. Tieto obnovené pamiatky a historicky významné miesta spojené s niekdajšou priemyselnou činnosťou osady Josefsthal prepája Hámorský náučný chodník. Účastníkov z Poľska aj zo Slovenska oboznámila lektorka múzea s udalosťami, súvisiacimi so vznikom osady, tiež im predstavila spôsob bývania v minulosti, zaujímavé architektonické prvky kamenných murovaníc, ktoré sa už inde v zemplínskom regióne nezachovali, či dômyselný systém vodných kanálov, budovaných kvôli hámrom a mnohé ďalšie.

Hámorský náučný chodník má 14 zastavení a dĺžku 6,8 km, čiže sme spoločne strávili v Zemplínskych Hámroch príjemné letné popoludnie. Všetkých najviac zaujal asi funkčný model hámra v skutočnej veľkosti. Ide o zariadenie pripomínajúce veľké kladivo, ktoré používali „hámorníci“ na spracovávanie železnej rudy do konkrétneho výrobku. Všetci účastníci mohli toto miesto navštíviť vďaka aktivite, ktorá bola uskutočnená v rámci projektu č. INT/EK/KAR/1/II/B/0109 „Prírodná turistika bez hraníc“ - „Turystyka przyrodnicza bez granic“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Ing. Zuzana Burdová

Objavte Ladomirov