3. kurz prírodnej turistiky

14.7.2019

3. kurz prírodnej turistiky v teréne na slovenskej strane sa konal v dňoch 31.5.-2.6.2019 v okolí Sniny.

Program 3. kurz prírodnej turistiky v teréne SK (.PDF)

V rámci tohto kurzu sme pilotne vyskúšali experiment užšieho prepojenia turistických atrakcií Bieščad na poľskej strane a Bukovských vrchov i Vihorlatu na slovenskej strane.

Bieščadská úzkokoľajka Balnica

Prvý deň kurzu začal individuálnym príchodom účastníkov do Majdanu v Poľsku na parking Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej (do 12:45 hod.). Tu si nechali svoje autá a bagáž s vecami na prenocovanie naložili do auta p. Talaroviča, ktorý previezol veci do miesta nocľahu na Slovensko, do Vihorlat resort, Sninské Rybníky.

Účastníci sa z poľského Majdanu za sprievodu Ing. Zuzany Burdovej presúvali Bieščadzkou úzkokoľajkou na zástavku Balnica (na hranici so Slovenskom). Ďalej už pokračovali peši po žltej turistickej značke na slovenskú stranu, dole smerom na Osadné (7,5 km).

V týchto miestach prebiehala frontová línia počas 1.svetovej vojny. V tejto malej dedinke bolo zabezpečené občerstvenie v krčme U Borisa. Odtiaľ sa dostali asi po 300 m ku Krypte pri pravoslávnom chráme (sú tam uložené kosti a lebky padlých ruských vojakov z 1.svet.vojny). Po jej prehliadke sa už ďalej presunuli autobusom do miesta ubytovania – Vihorlat resort na Sninských Rybníkoch.

Tam sa po večeri začala teoretická časť. Účastníci dostali najprv študijné materiály (letáky o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach Sniny a okolia, zápisník, pero) + mapu a turistického sprievodcu Vihorlatské vrchy (poľskí účastníci dostali poľskú verziu). Úvodné podrobné predstavenie programu podujatia s diskusiou realizoval Mgr. Jozef Talarovič, potom nasledovala prezentácia o flóre, faune Vihorlatských vrchov - Ing. Miroslav Buraľ a prezentáciu o geológii Vihorlatských vrchov mal p. Jozef Kovaľ. Počas prezentácie sa priebežne diskutovalo k jednotlivým zaujímavostiam.

Vihorlat 1.076 m n.m.

Druhý deň (sobota) po raňajkách nasledovala praktická časť v teréne pod vedením p. Dušana Reisera (predseda KST Humenné, turistický sprievodca) a Ing. Zuzany Burdovej. Cieľom pešej turistiky bol Vihorlat (1.076 m n.m.) – najvyšší vrch Vihorlatských vrchov.

Účastníci išli po trase: Vihorlat resortU umartého - Rovienky - Tri tably (križovatka turistických trás nad Morským okom) – Jedlinka (prírodná rezervácia pôvodnej jedle) - sedlo RozdielTŕstie - Poľana (útulok pod vrcholom Vihorlatu) – Vihorlat (1.076 m n.m. - andezitový skalnatý vrchol) – Kotlík (prírodná rezervácia, bezodtokové jazierko) – Postavka (prírodná rezervácia, rašelinisko s vzácnou flórou a faunou) - Zemplínske Hámre, TIC - Biele kamene (križovatka bývalej Sninskej úzkokoľajky) - Vihorlat resort.

Celkom prešli 27 km (za 8 hod.). Po večeri nasledoval dokumentárny film o krásach a zaujímavostiach prešovského kraja.

Kotlík – prírodná rezervácia

Tretí deň (v nedeľu) po raňajkách sa účastníci presunuli objednaným autobusom do Zemplínskych Hámrov, kde si prezreli Múzeum železiarstva a Hámorský náučný chodník (Ing. Zuzana Burdová). Potom to bol už presun autobusom do Vihorlat resortu. Nasledovalo odubytovanie sa a obed, pri ktorom dostal každý balíček na cestu. Svoje veci si naložili opäť do auta p. Talaroviča, ktorý ich previezol do Poľska na stanicu úzkokoľajky v Majdane.

Múzeum Zemplínske Hámre

Účastníci sa ďalej presunuli autobusom zo Sninských Rybníkov do Osadného. Cestou bola zastávka pri prírodnej rezervácii Hostovické lúky, kde práve kvitol kosatec sibírsky a svojím výkladom Ing. Zuzana Burdová okrem iného zdôraznila, že je to najväčšia lokalita na Slovensku.

Z Osadného už opäť pokračoval peši výstup k stanici Bieščadzkej úzkokoľajky na Balnici (PL) po žltej turistickej značke. Bieščadzkou úzkokoľajkou sa účastníci presunuli až na Majdan (k parkingu áut).

Tu bolo vyhodnotenie akcie aj ukončenie podujatia (Mgr. Jozef Talarovič). Skonštatovali sme, že tento náš pilotný projekt prepojenia cezhraničných turistických atrakcií si vyžaduje ešte veľa úsilia. Najviac tu chýba ústretovosť prepravcov, Štátnych lesov a ochranárov. V Poľsku „vláčik“ funguje, no na Slovensku chýba napojenie dopravy. Pomohol by projekt na akúsi “vláčikovú“ dopravu na kolesách z Osadného pod točňu pod Balnicu.

Mgr. Jozef Talarovič

Fotoreport

3. kurz prírodnej turistiky

Interreg Poľsko-Slovensko

Projekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0109 „Prírodná turistika bez hraníc“ sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 vďaka poskytnutej finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina.

Objavte Ladomirov