2. kurz prírodnej turistiky

9.5.2019

2. kurz prírodnej turistiky v teréne na slovenskej strane sa konal v dňoch 10.-12.5.2019 v okolí Hanušoviec nad Topľou, v severnej časti pohoria Slanských vrchov.

Program 2. kurz prírodnej turistiky v teréne SK (.PDF)

Prezentácia o flóre, faune a geológii Slanských vrchov

Prvý deň bola registrácia účastníkov v Hanušovciach nad Topľou v Penzióne Eden. Tam bolo aj ubytovanie a stravovanie. Po večeri sme využili dobré počasie na podvečernú prehliadku mesta Hanušovce nad Topľou a s výkladom Ing. Zuzany Burdovej sme si pozreli miestny viadukt (technickú pamiatku, ktorá je dodnes najdlhším železničným mostom postaveným v oblúku nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe) a sušiareň liečivých bylín, ktorá už bola v ruinách.

Po návrate začala teoretická časť – okrem podrobného predstavenia programu podujatia s diskusiou (Mgr. Jozef Talarovič) to bola prezentácia o flóre, faune a geológii Slanských vrchov (Ing. Miroslav Buraľ).

Účastníci dostali tiež študijné materiály - letáky o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach navštíveného regiónu - o Solivare, Dubníckych baniach, zápisník, pero + mapu a turistického sprievodcu Slanské vrchy, kde sa pojednáva o opálových baniach na Dubníku. Počas prezentácií sa priebežne diskutovalo a prezentujúci vysvetľovali rôzne zaujímavosti z tohto regiónu.

Opálové bane pod Dubníkom

Na druhý deň pri raňajkách dostali účastníci bohatý balíček stravy na cestu. Praktickú časť v teréne začala Ing. Zuzana Burdová presunom autobusom do okolia opálových baní pod Dubníkom (Slanské vrchy). V okolí bývalej obce Dubník si účastníci najprv prezreli opálové bane pod vedením miestneho geológa. Asi po hodine začala pešia turistika výstupom na Šimonku (1.092 m n.m. – najvyšší vrch Slanských vrchov). Skupinku viedli miestny turista Ing. Stanislav Dostál (predseda KST Perun Zamutov) a Ing. Zuzana Burdová. Po zdolaní cca 10,5 km trasy sa skupinka dostala do sedla nad Zlatou Baňou (Temný les). Odtiaľ sa už prepravili autobusom do Solivaru.

Tam nasledovala prehliadka národnej kultúrnej pamiatky Solivar (pri Prešove). Potom to bol už len presun autobusom na miesto nocľahu (Penzión Eden). Po večeri nasledovalo ešte sledovanie 3D filmu – V krajine vlka.

Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou

Tretí deň (v nedeľu) mohli účastníci individuálne návštíviť ranogotický kostol Nanebovzatia P. Márie. Po raňajkách nasledovala prehliadka kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach nad Topľou.

Po návrate nasledoval obed (Penzión Eden) a ukončenie podujatia (Ing. Zuzana Burdová). Vyhodnotenie akcie zrealizovali projektoví partneri (Malgorzata Pociask, Mgr. Jozef Talarovič).

Mgr. Jozef Talarovič

Fotoreport

2. kurz prírodnej turistiky

Interreg Poľsko-Slovensko

Projekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0109 „Prírodná turistika bez hraníc“ sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 vďaka poskytnutej finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina.

Objavte Ladomirov