1. kurz prírodnej turistiky

6.4.2019

1. kurz prírodnej turistiky v teréne na slovenskej strane bol zrealizovaný v dňoch 22.-24.3.2019 v okolí Sniny.

Ubytovanie bolo na Sninských Rybníkoch v zariadení Vihorlat resort. Toto zariadenie zabezpečilo aj stravovanie počas celého kurzu.

Program 1. kurz prírodnej turistiky v teréne SK (.PDF)

Prvý deň po večeri začala teoretická časť. Účastníci dostali študijné materiály (letáky o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach Horného Zemplína, zápisník, pero) + mapu Horného Zemplína. V spoločenskej miestnosti nasledovali prezentácie.

Turistická vychádzka do pohoria Vihorlat

Prezentáciu projektu Prírodná turistika bez hraníc [178 MB] viedla Malgorzata Pociask, aktivity DO Fénix Snina v projekte a o DO Fénix Snina prezentoval Mgr. Jozef Talarovič, Flóru a faunu Horného Zemplína predstavil v prezentácii Ing. Miroslav Buraľ, Prírodné krásy a kultúrne pamiatky Sniny a okolia [10.6 MB] prezentovala Ing. Zuzana Burdová.

Počas jednotlivých prezentácií bola možnosť priebežne diskutovať a klásť otázky k témam, čo predĺžila túto aktivitu do nočných hodín. Po prezentáciách sa ešte ďalej spoločne diskutovalo a účastníci sa zároveň medzi sebou zoznámili.

Druhý deň ráno sa začala praktická časť v teréne - turistická vychádzka do pohoria Vihorlat. Pešiu turistiku po bývalých úzkokoľajkách v pohorí Vihorlat viedla Ing. Zuzana Burdová, ktorá pracuje v TIC Zemplínske Hámre a sprevádza turistov po regióne. Počas celého putovania zabezpečila odborný výklad k zaujímavostiam na trase.

Turistická vychádzka do pohoria Vihorlat

Celá skupina peši prešla 11 km trasu: Vihorlat resort – stúpaním po asfaltke na Majov ranč a ku križovatke ciest a cyklotrás U umartého (hrob neznámeho vojaka) – potom po násype bývalej úzkokoľajky na Konské (výhybňu vláčikov) - Šponáreň (veľká čistina uprostred lesov, kde sa kedysi vyrábali bukové brzdové doštičky pre vagóniky úzkokoľajky) – Pod Dielom (križovatka cyklotrás pod Viduckými skalami) – Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, ktoré sa nachádza v katastri obce Ladomírov a malo najväčší teleskop na Slovensku.

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

Aktivity na Astronomickom observatóriu zabezpečoval jeho riaditeľ, RNDr. Igor Kudzej, CSc. Program bol bohatý až do noci - prehliadka observatória, „Hviezdna obloha“ (ZKP 2 – optomechanické planetárium), Digitálne planetárium - Sledovanie filmu „Vlčie hory“, Projekt „Karpatské nebo“ a Park tmavej oblohy POLONINY. Nakoniec sa vďaka dobrému počasiu vydarilo aj nočné pozorovanie hviezdnych objektov teleskopmi.

Strava (obed, večera a občerstvenie) bola podaná formou cateringu v priestoroch Observatória. Neskoro v noci prišiel pre účastníkov autobus a účastníci kurzu sa presunuli na miesto nocľahu (Vihorlat resort).

Vodárenská nádrž Starina

Tretí deň (v nedeľu po raňajkách) nasledovala poznávacia exkurzia autobusom po trase Parku tmavej oblohy pod vedením Ing. Zuzany Burdovej: Jalová (drevený kostolík), Starina (vyhliadka na Vodárenskú nádrž), Topoľa (drevený kostolík + cintorín vojakov z 1.svet.vojny), Nová Sedlica (vysunuté pracovisko NP Poloniny – výklad o národnom parku zrealizoval Ing. Miroslav Buraľ, pracovník NP Poloniny + pozorovacia plošina Astronomického observatória s výkladom astronóma RNDr. Igora Kudzeja, CSc.).

Po návrate nasledoval obed (Vihorlat resort) a ukončenie podujatia (Ing. Zuzana Burdová). Počas záverečnej diskusie sme s účastníkmi prebrali ďalšie plánované aktivity. Vyhodnotenie akcie zrealizovali projektoví partneri (Malgorzata Pociask, Mgr. Jozef Talarovič).

Mgr. Jozef Talarovič

Fotoreport

1. kurz prírodnej turistiky

Interreg Poľsko-Slovensko

Projekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0109 „Prírodná turistika bez hraníc“ sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 vďaka poskytnutej finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina.

Objavte Ladomirov