Ukážky bojov vo Výrave

Pozývame Vás na podujatie Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné

20. 4. 2013 /sobota/ do Výravy na ukážku bojov z 1. svetovej vojny

Odchod autobusu je od Polície v Snine o 9:30. Začiatok programu vo Výrave je o 10:00.

V programe je prechod po turistickom chodníku k cintorínu z 1. svet. vojny nad Výravou v sprievode vojakov v dobovom oblečení s odborným výkladom. Tiež bude ukážka dobových zbraní, zákopov, zdravotnícky stan,...

Cestou späť bude možnosť posedieť pri ohníku a poopekať vlastné produkty. Je potrebné sa dobre obliecť a obuť /na turistiku/+ zobrať si suchý obed. Bude možnosť zakúpiť si občerstvenie v stánkoch, ako aj suveníry.

Poplatok: 3,-€ /doprava a vstupné/. Plánovaný návrat je okolo 16:00. Prihlášky do stredy /17.4./ u svojich vedúcich, alebo na snina@do-fenix.sk.

Ďalšie info:
http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2013/03/17/pripravy-na-podujatie-karpaty-19141915-vyrava-2013-v-plnom-prude/
http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2012/04/08/