Verejné obstarávanie: Píšťaly a píšťalky

Výzva na predkladanie ponúk na realizáciu zákazky s názvom: Propagačné materiály – píšťaly a píšťalky.

Výzva (.PDF)

Zmluva (.PDF)

Cenový návrh (.PDF)

Zmena lehoty na predkladanie ponúk (.PDF)

Vysvetlenie k špecifikácii predmetu zákazky (.PDF)

Interreg Poľsko-Slovensko

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.