Prihláste svoje remeslo a výrobky do pripravovanej publikácie Remeslá na trase valašskej kultúry

Detská organizácia Fénix, o.z., Územná organizácia Snina vyhlasuje konkurz na propagáciu remesiel a výrobkov, súvisiacich s valašskou kultúrou, do publikácie “Remeslá na trase valašskej kultúry”.

Napríklad:

  • spracovanie ovčej vlny (výroba zápästkov, tkanie na krosnách, práca na kolovrátku,…),
  • drevorezba (výroba pastierskych píšťal, fujár, výroba lyžíc, korýt, črpákov, sošky ovečiek a pod., sochy pastierov,…),
  • košikárstvo (košíky, metly z brezového prútia,…)
  • kováčstvo (zvončeky,…)
  • hrnčiarstvo (hrnčeky, taniere, misy, krčahy,…)
  • sviečkarstvo (sviečky,…)
  • výrobky z ovčieho mlieka (syry, bryndza,…)
  • výrobky z ovčieho mäsa (ponuka jedál,…)
  • iné (rôzne tu nespomenuté, súvisiacich s valašskou kultúrou, napr. kraslice, maľovanie na sklo,…).

Prihlásené remeslá a výrobky by mali byť z územia slovensko-poľského pohraničia.

Prihlásiť sa môžete do 31.07.2018 e-mailom na snina@do-fenix.sk vyplnením Prihlášky (.PDF) alebo vyplnením formuláru osobne na adrese:

Detská organizácia Fénix, o.z.
Územná organizácia Snina
Gagarinova 1559/4
069 01 Snina

Info: Mgr. Jozef Talarovič (0917 425 648)

Prihláška do publikácie Remeslá na trase valašskej kultúry (.PDF)

Interreg Poľsko-Slovensko

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.