Pozvánka na výstavu:
Zo života pastierov v Novej Sedlici

Detská organizácia Fénix, o.z., Územná organizácia Snina v spolupráci s Folklórnou skupinou Ľude spud Beskyda Nová Sedlica Vás pozýva dňa 15. 7. 2018 do Novej Sedlice na otvorenie výstavy „Zo života pastierov v Novej Sedlici“ a ukážky tradičných činností spojených s valašskou kulturou.

Súčasťou programu budú aj ukážky remesiel spojených s valašskou kultúrou:

  • spracovanie vlny (pradenie, plstenie, tkanie)
  • výroba sviec z včelieho vosku
  • maľovanie ikon na sklo a ďalšie

Aktivita sa uskutoční v rámci podujatia „Fest pod Kremencom“ so začiatkom o 14:00 hod. na futbalovom ihrisku.

Pozvánka: Zo života pastierov v Novej Sedlici (.PDF)

Interreg Poľsko-Slovensko

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.