Od klbka po koberček

Interreg Poľsko-Slovensko Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Od klbka po koberček

Od klbka po koberček je názov prvého remeselného workshopu pre deti a mládež, ktorý sa konal v Snine 17. 9. 2017 počas podujatia Človek, pes a kôň.

V programe workshopu bola najprv teória o valašskej kultúre, aký úžitok nám dávajú ovce, čo všetko sa dá z vlny vytvoriť.

Nasledovalo praktické tkanie koberčekov a kobercov pod trpezlivým vedením skúsených tkáčok. Chutný catering na akcii zabezpečil Stanislav Jurčišin.

Napriek celodennému daždivému počasiu program deti a mládež zaujal a na záver účastníci ukázali svoje výtvory aj ostatným. Tešíme sa už na ďalšiu podobnú akciu 7. októbra - Bačov ražeň - kulinárne tvorivé dielne v Ladomírove.

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.