Konferencia na Trase valašskej kultúry

Interreg Poľsko-Slovensko Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Konferencia Cieszyn

Na konci augusta tohto roku sa v poľskom Cieszyne, v prekrásnom prostredí zámku, konala Úvodná konferencia v rámci projektu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 pod názvom “Trasa valašskej kultúry”. Zorganizoval ju jeden z 10 partnerov - Združenie Delta Partner Cieszyn.

Táto konferencia bola súčasťou veľkolepého III. Zjazdu Karpatskiego, ktorý trval 4 dni. Jej medzinárodný rozmer v projekte zvýraznila účasť ďalších partnerov z poľskej a slovenskej strany: Združenie Pro Carpathia Rzeszow, Detská organizácia Fénix Snina, Regionálna turistická organizácia Podkarpackie Rzeszow, Regionálna rozvojová agentúra Svidník, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, Združenie Podhalan Ochotnica Górna, Obec Malatiná, Obec Oravská Polhora a Obec Zázrivá.

Výraznou mierou k atraktivite konferencie prispeli aj účastníci z Rumunska, odkiaľ sa “valašská kolonizácia” rozšírila. Prezentácie boli zamerané na históriu, pamiatky a prírodu na Trase valašskej kultúry v pohraničí Poľska a Slovenska.

Druhý deň nasledovali návštevy rôznych podujatí zameraných na ovčiarstvo, výrobky z ovčieho mlieka, kože i vlny. Súčasťou boli ochutnávky jedál a nápojov, ako aj pečenie barana v pahrebe.

Nad obcou Koniakow /PL/, blízko pohraničia Poľska- Slovenska a Česka, bolo aj spoločné zapálenie vatry na počesť stretnutia bačov zo širokého okolia z tohto územia. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia obcí z Poľska a Slovenska, vojvodstva, ako aj bačovia z Rumunských Karpát.

Podujatie bolo veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených. U nás by sa dali preniesť skúsenosti a informácie do praxe aj tak, aby sa na nevyužívaných pozemkoch namiesto mulčovania viac využívalo pasenie oviec.

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.