Výsledky súťaže o najlepšie iniciatívy zdola

Interreg Poľsko-Slovensko

  1. „Pastierske (pracovné) ľudové piesne Uličskej doliny“ - Šiškanová Stanislava - Realizácia nahrávania pastierskych ľudových piesní a organizačné zabezpečenie kultúrneho pásma folklórnej skupiny Ľude spud Beskyda, Ulič

  2. „Zo života pastierov v Novej Sedlici“ - Zimovčák Michal - Organizačné a materiálové zabezpečenie troch ukážok spojených so životom pastierov, Výstava „Zo života pastierov v Novej Sedlici“, Nová Sedlica

  3. „Topoľanskí valasi“ - Bobriková Mária - Grafický návrh a zhotovenie expozície „Z histórie ovčiarstva v Topoli“, organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia spojeného s otvorením výstavy“Z histórie ovčiarstva v Topoli“ (videoreportáž), Topoľa

  4. „Valasi na Zemplíne” - Buraľ Miroslav - Kúpa zariadení na vytápanie a rozpúšťanie včelieho vosku, materiálu na výrobu sviečok, skladacieho stola a lavičiek, prenosného stánku na prezentáciu tradičných výrobkov valašskej kultúry a s tým spojené organizačné zabezpečenie. Organizačné zabezpečenie poznávania histórie Valachov žiakmi ZŠ v Stakčíne (exkurzia), Stakčín

  5. „Maľované ikony na skle” - Kerekaničová Slávka - Kúpa prenosného stánku na prezentáciu remesla - maľovanie na sklo, grafické spracovanie, materiál na aktivity a s tým spojené organizačné zabezpečenie, Stakčín

  6. „História valašskej kultúry vo Východných Karpatoch” - Volanská Viera - Príprava, dizajn a tlač brožúry. Verzie SK-PL-EN, Vranov n/Topľou

  7. „Spracovanie vlny na Trase valašskej kultúry” - Riedl Miroslava - Kúpa prenosného stánku na prezentáciu tradičných výrobkov valašskej kultúry, kolovrátku a materiálu na pradenie (ovčie rúno, ovčia vlna,… ), Prezentácia remesla - spracovanie vlny na kolovrátku, Snina

  8. „Cesta za folklórom” - Lojan Marián - Kúpa materiálu (krpce, husle, valaška,….) a organizačné zabezpečenie kultúrneho pásma folklórneho súboru Šiňava, Snina

  9. „Potulky cerkvami” – Prejsa Maroš - Príprava, dizajn a tlač letáku o drevených cerkvách na Trase valašskej kultúry, verzie SK-PL, Snina

  10. „Paste sa ovečky paste…“ - Lukáčová Diana - Príprava, dizajn a tlač brožúry pre deti s tematikou ovčiarstva, SninaProjekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.