Výsledky súťaže o najlepšie iniciatívy zdola

Interreg Poľsko-Slovensko

 1. „Pastierske (pracovné) ľudové piesne Uličskej doliny“ - Stanislava Šiškanová - Realizácia nahrávania pastierskych ľudových piesní a organizačné zabezpečenie kultúrneho pásma folklórnej skupiny Ľude spud Beskyda, Ulič

 2. „Zo života pastierov v Novej Sedlici“ - Michal Zimovčák - Organizačné a materiálové zabezpečenie troch ukážok spojených so životom pastierov, Výstava „Zo života pastierov v Novej Sedlici“ , Nová Sedlica

 3. „Topoľanskí valasi“ - Mária Bobriková - Organizačné a materiálové zabezpečenie ukážky strihania oviec, Grafický návrh a zhotovenie expozície „Salašníctvo v Topoli“, Reportáž v TV Zemplín, Topoľa

 4. „Valasi na Zemplíne” - Miroslav Buraľ - Kúpa zariadení na vytápanie a rozpúšťanie včelieho vosku, materiálu na výrobu sviečok, prenosného stánku na prezentáciu tradičných výrobkov valašskej kultúry, skladacieho stola a lavičiek, Organizačné zabezpečenie poznávania histórie Valachov žiakmi ZŠ v Stakčíne (exkurzia), Snina, Stakčín

 5. „Maľované ikony na skle” - Slávka Kerekaničová - Kúpa prenosného stánku na prezentáciu remesla - maľovanie na sklo, Organizačné zabezpečenie poznávania histórie Valachov žiakmi
  ZŠ v Stakčíne (exkurzia - Múzeum rusínskej kultúry Svidník), Stakčín

 6. „História valašskej kultúry vo Východných Karpatoch” - Viera Volanská - Príprava, dizajn a tlač brožúry. Verzie SK-PL-EN, Vranov n/Topľou

 7. „Spracovanie vlny na Trase valašskej kultúry” - Miroslava Riedl - Kúpa prenosného stánku na prezentáciu tradičných výrobkov valašskej kultúry, kolovrátku a materiálu na pradenie (ovčie rúno, ovčia vlna,… ), Prezentácia remesla - spracovanie vlny na kolovrátku, Snina

 8. „Cesta za folklórom” - Marián Lojan - Kúpa materiálu (krpce, husle, valaška,….) a organizačné zabezpečenie kultúrneho pásma folklórneho súboru Šiňava, Snina

 9. „Potulky cerkvami” - Daniela Galandová - Príprava, dizajn a tlač letáku o drevených cerkvách na Trase valašskej kultúry, verzie SK-PL + promo video, Snina

 10. „Paste sa ovečky paste” - Diana Lukáčová - Príprava, dizajn a tlač brožúry pre deti s tematikou ovčiarstva, SninaProjekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.