Fénixáci na salaši

Interreg Poľsko-Slovensko Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Fénixáci na salaši

V rámci aktívnej ochrany a propagácie kultúrno-prírodného potenciálu Karpát vytvorením medzinárodnej kultúrnej trasy - Trasa valašskej kultúry, realizuje DO Fénix Snina projekt z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020, v spolupráci s partnermi zo Slovenska a Poľska, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Jednou z aktivít je nedávno zrealizovaný zážitkový kemp “Na salaši” v zariadení Vihorlat resort na Sninských Rybníkoch, kde sa 20 účastníkov pod vedením vedúcich oboznamovali zo životom na salašoch a remeslami valašskej kultúry.

Prvé stretnutie s ovcami bolo v Animoterapeutickom centre v Snine, kde sa oboznámili so životom oviec za výkladu “baču” Dominika Giča. Zároveň si pozreli zblízka aj ďalšie hospodárske zvieratá. Absolvovali tiež prehliadku centra mesta Snina, kde si pozreli dominanty mesta a zoznámili sa s krajom, v ktorom sa nachádzajú.

Popoludní si upravovali pomocou ihly, nite a rôznych folklórnych stúh staré košele na bačovské a jednu chatku si vyzdobili ako kolibu.

Zážitkový kemp pozostával aj z remeselných tvorivých dielní, kde sa účastníci kempu naučili rôznym zručnostiam. Jeden deň ich učil rezbár - korytár p. Juraj Kanaloš vyrezávať lyžice z vŕbového dreva.

Ďalší deň sa niesol v tkaní na krosnách pod dozorom tkáčok z Dlhého nad Cirochou. P. Krivjančinová Pavlína, Pavlovčinová Helena a Hančariková Anna odovzdávali svoje dlhoročné skúsenosti mladej generácii. Prácu na malých krosienkach skúšali pod vedením Mgr. Talarovičovej Ľubice. Popoludní pokračovali v práci na kolovrátkoch, kde si mohol každý skúsiť pradenie ovčieho rúna.

Večerný program sa uskutočnil v Astronomickom observatóriu na Kolonickom vrchu, kde im odborní pracovníci umožnili pozorovať Jupiter a ďalšie objekty na letnej oblohe.

Vo štvrtok im rezbár p. Dušan Antolík ukázal, ako vyrezať a vyzdobiť pastiersku palicu. Deti si vyrezali nádherné vzory na palice, ale s hornou časťou im predsa pomohol pán rezbár.

V piatok sme zrealizovali poznávanie zaujímavostí okolia Sniny. Najprv to bola návšteva dreveného kostolíka v Kalnej Roztoke, no aj malého stáda oviec u baču Kuba. Cestou po okolí nechýbala ani zastávka v Uliči na prehliadku minigalérie drevených kostolíkov a Brány do Polonín, či cestou späť drevený kostolík v Topoli a vyhliadka na Starinu. Zaujímavou bola aj návšteva ovčína v Dlhom nad Cirochou, kde po zaujímavom výklade Ing. Jana Hrehu nasledovala ochutnávka ovčieho syra.

V závere týždňového pobytu “Na salaši” sme skonštatovali, že valašské tradície úplne nezanikli, no samotné ovčiarstvo je na ústupe. Účastníci kempu si v rámci tvorivých dielní vyskúšali základné zručnosti pri spracovaní ovčej vlny, ako aj rezbárske umenie.

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.