Príprava webstránky 'Trasa valašskej kultúry'

Interreg Poľsko-Slovensko Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieszyn

Na zámku v poľskom Cieszyne sa koncom februára tohto roku uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov v medzinárodnom projekte Interreg PL-SK “Trasa valašskej kultúry”, na ktorom sa zúčastnili aj členovia Detskej organizácie Fénix Snina.

Aktivitu zameranú na vytvorenie samostatnej webstránky o projekte organizovalo Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna. Počas stretnutia sa pripravovala forma stránky, ktorá bude propagovať celú trasu “valašskej kultúry” v Poľsko - Slovenskom pohraničí. U nás prakticky územie od Novej Sedlice na východe po Svrčinovec pri Čadci na západe. V Poľsku zase územie od Lutowisk na východe, po Cieszyn v pohraničí PL-CZ.

Na webstránke budú umiestnené aktivity jednotlivých partnerov, ktoré sa realizovali, resp. budú realizovať v rámci tohto projektu. Pre turistov, resp. návštevníkov stránky bude zaujímavý aj prehľad aktuálnych ubytovacích a stravovacích zariadení i ďalších zaujímavostí z oblasti kultúry, prírody, folklóru a pod.

O spustení tejto webovej stránky budeme verejnosť informovať.

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.