Pozvánka na školenie cykloznačkárov

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš v spolupráci so Slovenským cykloklubom a DO Fénix Snina organizuje v dňoch 23.-25. 5. 2014 školenie cykloznačkárov pre okresy Humenné, Vranov n.T., Medzilaborce a Snina.
Záujemcovia o rozvoj cykloturistiky v našom regióne sa môžu prihlásiť do 18.5.2014 na adrese:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš Humenné
Kukorelliho 34
066 28 Humenné
Tel.: 057/775 41 01
E-mail: riaditel@hornyzemplin.sk
Absolventi školenia získajú preukaz značkára SCK a oprávnenie značiť cyklotrasy.
Mgr. Talarovič Jozef