Valachova vareška

Interreg Poľsko-Slovensko Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Valachova vareška

Valachova vareška je názov prvého kulinárneho workshopu pre deti a mládež ktorý sa konal 19.08.2017 v obci Ladomírov v rámci projektu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 pod názvom “Trasa valašskej kultúry”. Po campe “Na salaši” je to v rámci projektu druhá aktivita s deťmi a pre deti. Cieľom tohto workshopu bolo oboznámiť deti s valašským “jedálničkom” a hlavne umožniť im vyskúšať si, ako sa pripravujú jednotlivé jedlá.

Hlavným šéfom-kuchárom bol pán František Jurčišin, ktorý pripravil valašské menu, ingrediencie a hlavne, počas celého workshopu sa intenzívne a s veľkou trpezlivosťou venoval deťom, za čo mu patrí veľké poďakovanie. Poďakovanie tiež patrí aj pomocným kuchárkam a vedúcim DO Fénix, ktorí pomáhali pri náročnej práci. Ako prebiehal Workshop?

Najprv si malí kuchári obliekli kuchársku rovnošatu - zásteru a čiapku, aby ich bolo dobre vidieť pri varení a aby si ochránili svoj odev. Keď už boli pripravení, pán Jozef Talarovič (hlavný organizátor akcie) otvoril workshop krátkym príhovorom a zároveň vysvetlil deťom, čo je to “Trasa valašskej kultúry”, prečo idú variť a odkiaľ sa tu vzali valasi. Potom sa prihovoril pán Jurčišin, ktorý deti hneď pozval na miesto “činu”. Presunuli sa na miesto, kde bol pripravený stan, v ktorom prebiehal workshop. Vsetko bolo krásne pripravené, materiál, produkty, z ktorých sa varilo a všetko potrebné k tomu, aby to došlo k zdarnému koncu. Následne sa deti presunuli do hlavnej kuchyne, kde dostali ďalšie ingrediencie, aby mohli začať variť. Šéfkuchár rozdelil úlohy a mohlo sa začať. Každý mal pridelenú prácu a mohlo sa začať.

Pri práci dávali na deti pozor vedúci DO Fénix a pri varení pomáhali pomocné kuchárky. Úlohou malých kuchárov bolo pripraviť “Valašské menu”: predjedlo - Ovčiarske dukátiky, polievka - Tradičná valašská kyselica, hlavné jedlo - Bryndzové halušky so slaninou, múčnik - Valašské “frgaly”. To, že sa deti snažili, vidno aj na priložených fotografiách. Úspešne zvládli pod vedením skúsených odborníkov celé valašské menu. Po skončení práce sa najedli najprv deti a potom ponúkali ochutnávku jedál svojim príbuzným ako aj širokej verejnosti, účastníkom osláv 450. výročia písomnej zmienky o obci Ladomírov. Na záver deti dostali receptár “Valachova vareška” a od pána Jurčišina na pamiatku lopárik s dátumom konania workshopu.

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partneri

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.